ติดต่อเรา

บริษัท ทองสุดาอินเตอร์เทรด เทคโนโลยี จำกัด

98/11 ม.16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10310

โทร. 097-151-0293

E-mail : siravadee@tsditechnology.com